Thứ 210262020

Last update10:56:49 AM

Đẩy mạnh phát triển viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ngày 4/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đại diện Thành phố Hà Nội ký kết biên bản hợp tác với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc đẩy mạnh phát triển viễn thông và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

                                       

Theo đó, hai bên thống nhất ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác đầu tư để làm cơ sở cho việc phối hợp đẩy mạnh phát triển viễn thông và ứng dụng CNTT tại thành phố Hà Nội với các nội dung: Triển khai hạ tầng viễn thông hiện đại trên toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội. Triển khai các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo của thành phố Hà Nội được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ truyền hình theo lộ trình đề án số hóa truyền hình và các dịch vụ về viễn thông và CNTT. Triển khai ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thiết yếu với người dân, doanh nghệp để hướng tới xây dựng Thành phố thông minh. Hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về quỹ đất và các thủ tục hành chính để Tập đoàn Viettel triển khai các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội sẽ có trách nhiệm: Tạo điều kiện, hỗ trợ các thủ tục hành chính để Tập đoàn Viettel đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước mắt, tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng tại huyện Mỹ Đức để xây dựng nhà máy sản xuất, các thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm BTS trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tạo điều kiện để Tập đoàn Viettel đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D), sản xuất kinh doanh, triển khai ứng dụng, dịch vụ viễn thông và CNTT trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phối hợp Tập đoàn Viettel triển khai các ứng dụng CNTT nền tảng xây dựng Thành phố thông minh, trong đó, sẽ lựa chọn công nghệ tiên tiến, tiếp cận từng ngành và chọn những vấn đề bức thiết triển khai trước, như lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục,…; Chuyển giao miễn phí phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư để Tập đoàn Viettel nghiên cứu, triển khai ứng dụng tại các địa phương khác; Tạo điều kiện, giới thiệu địa điểm để Tập đoàn Viettel triển khai xây dựng tòa nhà cao tầng hiện đại mang tính biểu tượng của Tập đoàn Viettel.

Về phía Tập đoàn Viễn thông Quân đội: Sẽ chủ động đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại với giá trị đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng (tương đương một tỷ đô la Mỹ) địa bàn Thành phố, cụ thể: Triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông (đã bao gồm hạ ngầm) và Công nghệ thông tin trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2020; Triển khai các chương trình, hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn Viettel hàng năm tại thành phố Hà Nội, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo của thành phố Hà Nội tiếp cận các dịch vụ viễn thông, CNTT của Tập đoàn khoảng 750 tỷ đồng; Đầu tư, lắp đặt truyền hình cáp cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
 
Bên cạnh đó, tạo điều kiện để lao động phổ thông của các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố tham gia các công việc liên quan đến hạ ngầm. Hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai nền tảng ứng dụng CNTT để xây dựng Chính phủ điện tử; sử dụng nguồn quỹ nghiên cứu phát triển của Tập đoàn để đầu tư, nghiên cứu giải pháp xây dựng Thành phố thông minh và triển khai thí điểm cho thành phố Hà Nội. Trước mắt, tập trung một số lĩnh vực bức thiết như lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục… Ngoài ra, hai bên cùng phối hợp đề xuất đầu tư các dự án CNTT theo hình thức PPP, BOT…
 Về tổ chức thực hiện, định kỳ 6 tháng/lần hai bên tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; đồng thời, thống nhất nhiệm vụ triển khai thời gian tiếp theo, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh. Đối với mỗi hạng mục công việc hợp tác cụ thể, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng để xác định rõ nội dung hợp tác, quyền và nghĩa vụ của hai bên. Việc tiến hành triển khai công việc hợp tác hai bên thực hiện theo nội dung được quy định tại hợp đồng đã ký kết cho hạng mục công việc tương ứng.
Nhóm PV